Vann og intelligens

En stor inspirasjonskilde for meg har vært Masaru Emoto, en japansk forfatter, forsker, fotograf og entreprenør. Han hevdet at menneskelig bevissthet har en effekt på vannets molekylære struktur. Emoto forsket på om vann har egen intelligens og kan reagere positivt på tanker og ord, og om forurenset vann kan bli renset gjennom bønn og positiv visualisering. Med tanke på at menneskekroppen består av nærmere 70 % vann syns jeg dette bød på spennende muligheter, og ønsket å implementere dette i konseptet mitt.
Alle kreasjonene jeg lager er innfusjonert med spesifikke egenskaper og positive affirmasjoner. Jeg bruker også mye symboler og faktiske objekter til å forsterke hensikten. Blant annet laget vi en egen kolleksjon basert på trær og trærnes egenskaper. Ifølge gamle keltiske tradisjoner innehar eiketreet egenskaper som mot, styrke og beskyttelse, mens et epletre har egenskaper som kjærlighet, healing og poetisk inspirasjon. Hvis vi da ser på dette i forhold til Emoto sin forskning, var tanken min at trærnes egenskaper vil overføres til personen som bruker kjolen.

Emoto gjennomførte omfattende undersøkelser av vann rundt om på planeten. Til slutt skjønte han at det var gjennom den frosne krystallformen at vann viste oss sin sanne natur. Han har fått verdensomspennende anerkjennelse for sin banebrytende forskning og oppdagelse av at vann er dypt knyttet til vår individuelle og kollektive bevissthet.

Mr. Emoto har visuelt dokumentert disse molekylære endringene i vann ved hjelp av hans fotografiske teknikker. Han fryser dråper med vann og undersøker dem under et mørkt feltmikroskop som har fotografiske evner.

Noen eksempler fra hva Emotos forskning påviste:

Vann fra klare fjellkilder og bekker dannet vakre krystallinske strukturer, mens krystallene av forurenset eller stillestående vann ble deformert og forvrengt.

Destillert vann utsatt for klassisk musikk tok delikate, symmetriske krystallinske former.

Når ordet «takk» ble tapet til en flaske destillert vann, hadde de frosne krystaller en lignende form som krystallene dannet av vann som hadde blitt utsatt for Bachs «Goldberg Variations» – musikk komponert av takknemlighet til mannen den var oppkalt etter.

Når vannprøver ble bombardert med tungmetallmusikk eller merket med negative ord, eller når man fokuserte på dem med negative tanker og følelser, som «Adolf Hitler», danner vannet ikke krystaller og viser kaotiske, fragmenterte strukturer.

Når vann ble behandlet med aromatiske blomsteroljer, hadde vannkrystallene en tendens til å etterligne formen til den opprinnelige blomsten.

En menneskekropp består av mer enn 60 prosent vann ved fødselen, og prosentandelen vann i kroppen vår forblir høy gjennom hele livet (avhengig av vekt og kroppstype). Jordens overflate består også av mer enn 60 prosent vann. Gjennom sine forsøk har Emoto bevist at vann er langt fra livløst, men at det faktisk er levende og lydhør for tanker og følelser. Som igjen gjør at vi kan begynne å forstå den fantastiske kraften vi besitter, ved å velge våre tanker og intensjoner, for å helbrede oss selv og jorden.